Tabela za določanje dimenzije jeklenega plinovoda pri tlaku

30 mbar.
Tabela za določanje dimenzije jeklenega plinovoda pri tlaku

100 mbar.
Tabela za določanje dimenzije bakrenega in jeklenega plinovoda pri tlaku

1.5 bar.